När du behöver slamsugning

Är du i behov av slamsugning? Hjälp med slamsug, det kan du få via LBC Borås. Slamsugning är något som behöver göras regelbundet, det för att slippa en massa besvär och obehag. Det är för att brunnen inte ska bli allt för full samt för att pumpen inte ska sluta fungera. Hos LBC Borås finns det idag flera slamsugningsbilar samt även spolbilar. De har även minispolbilar utrustade med kamera, så att de kan filma ledningssystem. Detta företag utför slamsugning av:

  • Avloppsbrunnar
  • Toaletter
  • Tankar
  • Tvättrännor
  • Rännstensbrunnar
  • Ledningssystem

De kan även ta hand om en översvämning om en sådan råkar att ske samt att de även utför slamsugning och transport av farligt avfall (ADR), inkl. oljerester med mera.

Få hjälp med slamsugningen

Slamsugning är en bra tjänst att ha, gärna regelbundet. Det kan vara bra att låta LBC Borås ta hand om det åt dig. Slamsugningen är till för att förebygga att det blir problem med stopp eller vattenskador. Det handlar helt enkelt om att tömma och rengöra en viss enhet. Det från avfall, fett eller andra föremål.  Det kan handla om dagvattenbrunnar, enkammarbrunnar och rännstensbrunnar eller fettavskiljare inom kök och restaurang.

Många bra tjänster hos LBC Borås

LBC Borås sysslar inte bara med slamsugning utan de har även en hel del andra bra tjänster inom olika delar. De sysslar bland annat en del med miljö och återvinning. Sedan har de även tjänster inom bygg och anläggning, gods och logistik och schakt och verkstad. De är ett heltäckande transport- och serviceföretag som förfogar över 300 fordon och maskiner fördelade inom just dessa tre olika områden.